deletecherries-couplecasino 🔄 dicesnullget-money light-bulbnewspaperdownright-chevronarrowarrow-1shieldarrow-up star star half star5 star5-wide medal🎁sorttime-and-datecustomer-servicechosenslidersort-1 varmaxrtpgendercredit-cards-paymentcheckmarkminminwitgiftboxcouponcodepoker-cardsjackpotcalendar

Nederlandse gokwaakhond doet te weinig in strijd tegen illegale kansspelaanbieders

icon-calendar 6 december 2022 06/12/22
icon-clock 15:44 uur 15:44
Wetgeving
Nederlandse gokwaakhond doet te weinig in strijd tegen illegale kansspelaanbieders

Gepubliceerd: 6 december 2022, 15:44 uur

Minister Weerwind heeft vandaag de wettelijke evaluatie over het functioneren van de KSA over de periode 2017-2021 overhandigd aan de Tweede Kamer. Deze is gericht op de aanloop naar en het ingaan van de Wet Kansspelen op Afstand.

Vooral de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Kansspelautoriteit in de genoemde jaren heeft onderzoeksbureau KWINK Groep, die de evaluatie heeft uitgevoerd onder de loep genomen. Hiervoor is gebruikgemaakt van zes principes, namelijk selectief, slagvaardig, samenwerkend, onafhankelijk, transparant en professioneel.

Informatie is op verschillende manieren bemachtigd. Naast dat er een documentenstudie heeft plaatsgevonden, zijn er vele gesprekken geweest met uiteenlopende partijen, te weten: ministeries, medetoezichthouders, kansspelaanbieders, verslavingspreventie- en zorginstellingen, ervaringsdeskundigen, lokale overheden en internationale aandeelhouders. Daarnaast heeft de KSA een zelfevaluatie moeten invullen en is medewerkers van de waakhond online om hun eigen ervaringen gevraagd.

‘Verbouwing van de winkel’ goed uitgevoerd

De conclusie die aan de hand van het onderzoek gesteld kan worden, is dat de KSA zich met het oog op zowel de voorbereiding als het daadwerkelijke ingaan van de Wet KOA al haar taken met succes heeft weten uit te voeren. In het eindrapport zijn ze zelfs geroemd vanwege het bijwerken van alle bestaande vergunningen en de coördinerende rol gericht op verslavingspreventie voor online gokken. Hier zou de KSA namelijk, vooral in 2021, een flinke kluif aan hebben gehad.

Het was daarbij ook onvermijdelijk in de periode 2017 – 2021 op strikte wijze prioriteiten te stellen, zo stelt het onderzoeksbureau. Ondanks dat zijn de ondervraagde gesprekspartners over het algemeen genomen content met hoe de KSA dit vorm heeft weten te geven naast de ontwikkelingen van de Wet Kansspelen op Afstand en de coronapandemie.

Aanbieders ervaren contact met KSA als moeizaam

Verbeterpunten zijn er volgens de uitgevoerde evaluatie echter ook. In totaal zijn er 9 aanbevelingen opgesomd in het rapport. Eén van deze punten heeft ermee te maken dat de KSA zichzelf meer gedistantieerd heeft van de kansspelmarkt, waardoor deze de laatste jaren als minder toegankelijk is ervaren.

Contact over verlenen van vergunningen aan nieuwe online casino’s zou volgens de aanvragers bijvoorbeeld moeizaam zijn verlopen. Deze missen duidelijkheid over wat er precies gebeurt met de door hen verstrekte gegevens. Ook zou er te weinig ruimte zijn om vragen te kunnen stellen over de ingediende aanvraag.

Volgens KWINK Groep zou dit verbeterd kunnen worden “door een gebruikelijk overleg in te richten met vertegenwoordigers van aanbieders.” De KSA zelf herkent zichzelf overigens niet in deze klacht. Volgens hen is op uiteenlopende manieren alles in het werk gesteld om duidelijk te communiceren en transparantie te bieden. Vragen die binnenkwamen bij de autoriteit zijn bijvoorbeeld gebruikt om een Q&A op te stellen, die op de site van de KSA geplaatst is.

‘Te weinig aandacht voor illegaal aanbod’

Een belangrijk punt van kritiek dat ook uit het rapport naar voren komt, heeft te maken met het feit dat verschillende aanbieders en overheidsorganisaties vinden dat de KSA meer bovenop het aanpakken van illegaal aanbod zou moeten zitten. Het steekt hen dat aanbieders op onder meer Malta en Curaçao nog altijd de ruimte krijgen om zich met casinospellen te richten op Nederlanders, hoewel dat illegaal is.

Om dit probleem in de kiem te smoren, zouden illegale websites moeten kunnen worden afgesloten door de telecompartijen of online betaaldiensten. Kansspelaanbieders zijn van mening dat de Kansspelautoriteit zich veel meer bezig zou moeten houden met handhaving, bijvoorbeeld door het opleggen van boetes.

Op haar beurt geeft de KSA juist aan duizenden websites actief te monitoren. Hoe dat precies gebeurt, wil het niet zeggen. Dit zou anders illegale aanbieders handvaten kunnen geven om onderzoeken van de KSA te dwarsbomen.

Reactie Kansspelautoriteit

De volledige reactie van de Kansspelautoriteit op het rapport, inclusief alle documenten, is te vinden op de website van de KSA. Bestuursvoorzitter René Jansen is desalniettemin blij met de uitkomsten van het rapport:

“De evaluatie geeft de KSA goede aanbevelingen hoe ze haar doeltreffendheid en efficiëntie kan verbeteren. Ze sluiten bijzonder goed aan bij de professionalisering die de organisatie al heeft ingezet.” […] “Uitdaging is nu te formuleren welke verdere stappen de KSA de komende tijd gaat zetten naar toezicht en handhaving op basis van data.”

Kansspelautoriteit medewerkers in casino

icon-facebook icon-twitter icon-linkedin icon-share-more
icon-whatsapp icon-mail