deletecherries-couplecasino 🔄 dicesnullget-money light-bulbnewspaperdownright-chevronarrowarrow-1shieldarrow-up star star half star5 star5-wide medal🎁sorttime-and-datecustomer-servicechosenslidersort-1 varmaxrtpgendercredit-cards-paymentcheckmarkminminwitgiftboxcouponcodepoker-cardsjackpotcalendar

Kansspelautoriteit legt aanwijzing op aan Play North en Betent

icon-calendar 12 september 2023 12/09/23
icon-clock 18:57 uur 18:57
Wetgeving
Kansspelautoriteit legt aanwijzing op aan Play North en Betent

Gepubliceerd: 12 september 2023, 18:57 uur

De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft vandaag aanwijzingen opgelegd aan Play North Limited en Betent, de moederbedrijven waar Kansino en Betcity onder vallen. Uit een grondig onderzoek is gebleken dat Play North en Betent niet hebben voldaan aan de eisen gesteld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De Kansspelautoriteit heeft vastgesteld dat beide partijen in gebreke zijn gebleven met betrekking tot artikel 3, tweede lid, onder d, artikel 3, achtste lid en artikel 16, eerste lid van de Wwft. Deze wettelijke bepalingen zijn van essentieel belang voor het voorkomen van witwaspraktijken en financiering van terrorisme binnen de kansspelindustrie.

Drie maanden om maatregelen te nemen

De aanwijzing houdt in dat beide partijen binnen een termijn van drie maanden de benodigde maatregelen moet nemen om de geconstateerde overtredingen te corrigeren en te voorkomen dat deze zich in de toekomst herhalen. Dit is de eerste keer dat deze gebreken geconstateerd werden en waarbij deze aanwijzing wordt opgelegd in het kader van de Wwft.

Na het verstrijken van deze termijn zal de Kansspelautoriteit controleren of beide partijen de aanwijzing hebben opgevolgd en aan de gestelde eisen voldoen. Als ze niet aan de aanwijzingen voldoen, kan de Kansspelautoriteit verdere maatregelen opleggen, zoals een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Onderzoek naar gebrekkige controle brengt Wwft in het geding

Het onderzoek naar de gebreken begon op 3 mei 2022 en omvatte onder andere het opvragen van cliëntenonderzoeken. De Kansspelautoriteit heeft geconstateerd dat 11 van de 14 cliëntenonderzoeken van Play North onvoldoende waren, bij Betent zijn 12 van de 17 cliëntenonderzoeken onvoldoende verklaard.

In al deze gevallen werd onvoldoende controle uitgeoefend op spelers van de online casino’s en hun transacties, wat in strijd is met de Wwft. Ook werden ongebruikelijke transacties niet tijdig gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland.

Zo heeft Play North (Kansino) te laat of geen onderzoek gedaan voor hoge netto verliezen bij de volgende spelers:

 • Een speler die in twee maanden meer dan €135.000 netto verloor
 • Een speler die in twee maanden ongeveer €20.000 netto verloor en binnen een uur €25.000 stortte
 • Een speler die in anderhalve week meer dan €12.000 verloor
 • Een speler die in twee weken meer dan €25.000 verloor
 • Een speler die in een dag ongeveer €20.000 verloor
 • Een speler die in anderhalve week rond de €15.000 verloor

Betent (Betcity) heeft geen onderzoek gedaan naar de volgende netto verliezen:

 • Een speler die in een maand meer dan €25.000 verloor
 • Een speler die in een maand meer dan €110.000 verloor
 • Een speler die in drie maanden meer dan €15.000 verloor
 • Een speler die in een maand €25.000 verloor
 • Een speler die in een maand bijna €55.000 verloor
 • Een speler die in een half jaar meer dan €85.000 verloor
 • Een speler die in een maand meer dan €12.500 verloor
 • Een speler die in twee maanden bijna €45.000 verloor

Play North heeft in een zienswijze aangegeven dat zij verbeteringen heeft doorgevoerd en dat sommige van de geconstateerde problemen inmiddels zijn opgelost. Echter, de Kansspelautoriteit is van mening dat deze verbeteringen onvoldoende zijn aangetoond en dat er nog steeds tekortkomingen zijn in het naleven van de Wwft.

De Kansspelautoriteit benadrukt dat naleving van de regelgeving van groot belang is in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Handhaving van de Wwft is essentieel om ervoor te zorgen dat het financiële stelsel niet wordt misbruikt voor criminele doeleinden. In de leidraad Wwft gaf de Kansspelautoriteit op 8 februari 2021 het volgende aan:

De Kansspelautoriteit benadrukt dat werknemers van een kansspelaanbieder zich moeten blijven realiseren dat hoewel het vaak voor kan komen dat gespeeld wordt met grote bedragen, het uitgeven van grote bedragen aan kansspelen in de maatschappij maar voor een kleine groep mensen is weggelegd.Leidraad Wwft van de Kansspelautoriteit (8 februari 2021)

Beide partijen hebben nu drie maanden de tijd om de noodzakelijke maatregelen te treffen en aan de aanwijzing te voldoen. De Kansspelautoriteit zal nauwlettend toezicht houden op de voortgang van dit proces.

reclamebord Kansino

icon-facebook icon-twitter icon-linkedin icon-share-more
icon-whatsapp icon-mail